Vítejte na webu Centra sociálních služeb Ergo Zlín

 Zařízení poskytuje sociální službu centrum denních služeb

 

Cílem poskytované sociální služby je:
- Podpora maximální možné integrace do společnosti.
- Zlepšení komunikačních dovedností a posílení sociálních kontaktů.
- Prostřednictvím tréninku pracovních činností a získáním pracovních návyků možnost najít pracovní uplatnění.
- Prostřednictvím celoživotního vzdělání umožnit získávání nových vědomosti, informací a především udržení stávajících znalosti.
- Podpora soběstačnosti, samostatnosti a vlastních aktivit.
- Podpora smysluplného naplnění volného času.
- Posílení samostatnosti těchto lidi do takové míry, že ti nejschopnější postupně přestanou tyto služby potřebovat a využívat a ti, kteří toho nejsou schopni se naučí je využívat v minimální míře.
- Podpora využívání běžných zdrojů a systémů služeb, jakými jsou vzdělání, péče o zdraví, zaměstnanost, ale také rodina, přátelé, kulturní a společenský život.

 

Pro koho jsou služby určeny
Zařízení CSS Ergo Zlín je určeno dospělým občanům od 18 let:
- s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
- s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a s kombinovaným zdravotním handicapem
Kapacita zařízení je 23 uživatelů