Ceník sociálních služeb

 

Ceny sociálních služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen zákon).

Na základě posouzení odůvodněných žádostí o snížení nebo prominutí úhrady za aktivity a činnosti centra denních služeb, provedeného šetření a následně, na základě rozhodnutí ředitele, lze s přihlédnutím k tíživé sociální situaci jednotlivého uživatele služby stanovit ceny nižší, nebo úhrady prominout.

Výše úhrady za úkony a sociální služby:

 

Úkony

Sazba / Ceník v Kč

Aktivity a činnosti centra denních služeb

 

- den pobytu

50,-

V případě osob s nutností pomoci při úkonech péče o vlastní osobu je navýšení částky na den:

1.   Plná závislost na pomoci (tři a více úkonů)

2.   Částečná závislost na pomoci (jeden nebo dva úkony)

3.   Závislost na pomoci, ale v doprovodu asistenta

 

 

80,-*

50,-

 

0,-

Poskytnutí oběda (za jeden oběd / jídlo)

 

- Centrum sociálních služeb ERGO Zlín

55,-

Poskytnutí podmínek pro praní a žehlení osobního prádla (cena za jednu pračku, včetně pracího prášku a vyžehlení)

70,-

*Konečná cena nesmí přesáhnout 100,- Kč za jednu hodinu poskytovaných služeb – viz vyhláška 505/2006 Sb § 11 v pozdějších zněních, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Pro případ programů a akcí centra denních služeb mimo zařízení v doprovodu pracovníka organizace (výlety, exkurze, ozdravné pobyty apod.) je možnost zažádat o pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, kterou uživatel nevyužívá při denních aktivitách a činnostech.

 

Úkony péče o vlastní osobu

-          přesun z vozíku a na vozík

-          manipulace s vozíkem

-          hygiena po toaletě (očista těla, rukou)

-          manipulace s oděvem před a po toaletě

-          oblékání, svlékání, obouvání, zouvání

-          koupání, nebo sprchování

-          podávání, nebo porcování stravy, podávání pití

-          pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

Tyto částky mohou být změněny v důsledku zvýšení nákladů na poskytovanou službu nebo navýšením ceny ze strany dodavatele např. stravy atd. na základě uzavřené smlouvy.

 

Změna bude Uživateli služby oznámena nejméně měsíc předem.

 

 

Ceník je platný od 1. 1. 2010

 

Ředitel společnosti                                                      Mgr. Milan Antoš