Informace o nás...

 

 

Centrum sociálních služeb Ergo Zlín je zařízení poskytující sociální služby. Začalo fungovat v roce 1998 ve Zlíně na Lazech. V roce 2008 jsme se přestěhovali do nových větších prostor na Letné, kde jsme velmi spokojeni. Naše zařízení spadá pod obecně prospěšnou společnost Centrum služeb postiženým Zlín, která poskytuje služby již více než 13 let.

 

Posláním organizace je zajistit a poskytovat registrované sociální služby okruhu osob definovaných zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, zajistit napňování rovnoprávného, aktivního a plnohodnotného života občanů se zdravotním handicapem, dále pak podpora lidí s mentálním postižením, duševní a jinou nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. 

 

Posláním Centra Sociálních Služeb Ergo Zlín je poskytovat sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a spolupracovat s nimi tak, aby mohli žít v co největší míře jako jejich vrstevníci v souladu se svým přáním a možnostmi , a tím zlepšit kvalitu svého života.

- Respektování individuálních potřeb, cílů a schopnosti uživatelů

 

 

Zásady poskytované služby jsou:

 

- Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby.

 

- Úcta, respekt a partnerský přístup k uživateli služeb


- Podpora samostatnosti a nezávislosti.


- Podpora všech aktivit, které vedou k řešení tíživé životní situace


- Nepodceňování uživatele tj. pomáhání tam, kde stačí podpora.


- Vzájemná tolerance a důvěra


- Schopnost pružně reagovat na změny a nové poznatky


- Otevřenost poskytovaných služeb vůči uživateli – uživatel má možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb apod.


- Profesionalita, osobní odpovědnost pracovníků a týmová práce.

 

- Vhodná spolupráce s rodinou uživatele.